CYBER CAMP TIRANA – CBTL ARTICLE

Share This Post

“Cyber Camp Tirana” is a project that aims to raise awareness and create community cooperation
with the police, through activities that promote, educate and distinguish talents in this field.

CyberCamp 2018 will be organized by CBTL-Center for Business Technology and Leadership, which will cooperate with the Police Directorate of State (Information Technology Directorate), at the Ministry of Internal Affairs, supported by the Swedish project.

The main activities at CyberCamp 2018 will mainly focus in Tirana as a pilot city, and later extended toother cities, periodically organized.

The first Milestone of the “Cyber ​​Camp Tirana” project was the meeting with the students of Gymnasium “Hermann Gmeiner”. The participants were students of the first, second and third years.The presentation included information on the basic concepts of cybercrime.Also, the students were introduced to the bootcamp and hachathon events, where  they could be selected to participate to.

   Initially, to create a friendly environment and to understand the level of knowledge of the students, a basic questionnaire survey was conducted as a basis for how the information would be communicated. The concepts that are considered genuine cyber crime and their effects on our activities were presented and later-on described precisely how they work.

  From the form of the assault implementation and its categories to awareness of how to protect and avoid such conflicts, the presentation highlighted the importance of ‘Security By Design’, the complexity of electronic infrastructure, the various careers that students can pursue in this regard, to phenomena such as cyberbullying and its seriousness to create the full panorama.

Stay in touch with CBTL website for in the following days we will reveal the agenda and more detailed information regarding the continuation of our project, or please drop us an e-mail for any question you might have.

Stay Active!
Stay CyberSAFE!!

Sulmet e fundit në rrjetet kompjuterike, sociale dhe infrastrukturen kritike kanë theksuar nevojën për të rritur ndërgjegjësimin ndaj sigurisë kibernetike. Cyber Camp Tirana është një projekt që synon të rrisë thellësinë e të kuptuarit dhe nivelin e aftësisë për një bashkëpunim më të afërt dhe efektiv midis qytetarit dhe policit, komunitetit dhe Policisë së Shtetit, si dhe përfshirjen dhe identifikimin e studentëve potencialisht të përgatitur për të punuar në të ardhmen në fushën e sigurisë së informacionit dhe krimit kibernetik.

Cyber Camp Tirana organizohet nga CBTL (Qendra për Teknologji, Biznes, dhe Lidership), në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë së Shtetit (Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit), pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, të mbështetur nga projekti Suedez.

Awareness: CBTL në bashkëpunim me AITA (Shoqata e ICT në Shqipëri) dhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme do të mundësojë realizimin e një cikli të aktiviteteve mbi ndërgjegjësimin rreth Sigurinë Kibernetike. Këto aktivitete përfaqësojnë një fushatë që synon rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e sigurisë kibernetike, si dhe janë konceptuar me qëllim informimin dhe edukimin e studentëve të shkollave të larta dhe të mesme, të përgjithshme dhe profesionale, me disa informacione dhe tema kyçe të sigurisë kibernetike, ndihmesën reciproke me Policinë për një lagje ose komunitet më të sigurtë, si dhe promovimi i një kariere të qëndrueshme në këtë fushë.

Akoma nuk jeni regjistruar në Bootcampin/Hackathonin e “Cyber Camp Tirana”?
Po ju tregojmë pak më shumë dhe zgjedhjen bëjeni ju.


Bootcamp: Pas ciklit tone të leksioneve të hapura në auditoret e universiteteve dhe gjimnaze, do të zhvillojmë fazën e dytë të projektit tonë: Bootcamp, klasat e trajnimeve intensive të një niveli më kompleks aftësish mbi mbrojten ndaj sulmeve kibernetike. Workshopet gjatë bootcamp do të zhvillohen me të rinjtë të cilët do të kalojnë filtrin e mentorëve për të përzgjedhur më të mirët të cilët do të përgatiten për fazën e tretë dhe të fundit: Hackathon (Zbulimi i Talentit me Konkurs).

Hackathon: Një hackathon është një mundësi për koduesit, zhvilluesit e biznesit, designers dhe vëzhguesit për të bashkuar dhe për të krijuar zgjidhje për sfidat e paraqitura. Tema e këtij hackathon do të jetë siguria kibernetike, kështu që sfidat kryesore do të jenë mbi sigurinë, privatësinë, mashtrimin dhe parandalimin e krimit. Hakerat ndahen me grupe, bashkëveprojnë me njëri-tjetrin dhe rrjetin, mësojnë aftësi të reja, praktikojnë prezantimin e tyre publik (nëse zgjedhin) dhe ide të reja për të dalë me zgjidhje krijuese dhe reale.

Hakerat përfshijnë kryesisht studentë të shkollës së lartë, por pa përjashtuar dhe punonjës, sipërmarrës, dizajnerë, nxënës apo dhe kodues të lidhur me këtë fushë. Këta individë formojnë skuadra nga 1-5 anëtarë dhe punojnë gjatë dy ditëve për të krijuar zgjidhje pune për të zgjidhur sfidat kibernetike. Pjesëmarrësit duhet gjithashtu të sfidojnë veten në ekstrem, të bashkëpunojnë në një ekip dhe të demonstrojnë njohuritë e tyre për sigurinë dhe aftësitë e tyre të zhvillimit. Projektet më të mira të kryera në kohë do të fitojnë garën, dhe cmimin që do t’u vihet në dispozicion fituesve.

Për më shumë informacion, vizitoni http://cbtl-see.com/projects/cyber-camp-tirana/ dhe/ose na kontaktoni në adresën tone të e-mail-it: [email protected]

More To Explore