Faza e ‘Ndergjegjesimit-Awareness’ e Cyber Camp Tirana 2020

Share This Post

Cyber Camp Tirana 2020 fillon fazen e pare te fushates se ndergjegjesimit me studente te shkollave te ndryshme pjesemarrese, duke u perqendruar ne informimin e tyre per krimin kibernetik dhe metoda se si mund te kuptohet si fillim dhe te shmanget si vazhdim, duke u ardhur ne ndihme studenteve jo vetem me informacione por dhe me praktika te thjeshta vizualizimi dhe veprimi ne kushtet kur ndihen te kercenuar ose dyshojne per veprime te jashtligjshme kibernetike.

Ne besojme se me breza te painformuar apo te keqinformuar mbi ceshtjet e sigurise se informacionit dhe te te dhenave personale, procesi i vazhdueshem i dixhitalizimit ne vendin tone do te jete problematik dhe demtues, jo vetem ne nivel kompanish dhe organizatash por dhe ne procese me thelbesore dhe te perditshme.

Seancat informative u zhvilluan nga profesoret Igli Tafa nga Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Edlira Martiri nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, te dy eksperte ne fushat respektive dhe pjese e ekipit kryesor pergjate edicionit te pare dhe te dyte te projektit, qe do t’i zhvillojne temat perkatese ne nje kend me te gjere dhe thellesi me te madhe kuptimi pergjate oreve te ‘e-Bootcamp’, faza e dyte vijuese e projektit, ne perfundim te fazes se ‘Awareness’.

Mos harroni te aplikoni per te qene pjesemarres!

Stay Active!
Stay CyberSAFE!

More To Explore